Artykuł 5

REZERWACJE

5.1 WYMOGI ZWIĄZANE Z REZERWACJĄ

5.1.1 SWISS lub Autoryzowany agent SWISS zarejestruje rezerwację(-e) Pasażera. Na żądanie Pasażera SWISS wyda pisemne potwierdzenie dokonanej(-ch) rezerwacji.

5.1.2 W przypadku niektórych Taryf, możliwość odwołania lub zmiany rezerwacji przez Pasażera może być ograniczona lub wyłączona.

5.2 TERMIN PŁATNOŚCI

Jeżeli Pasażer nie zapłaci za swój Bilet przed podanym terminem odprawy, SWISS zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Pasażera.

5.3 DANE OSOBOWE

5.3.1 Pasażer przyjmuje do wiadomości fakt, że dane osobowe zostały podane SWISS w celu: dokonania rezerwacji, zakupu Biletu oraz innych wybranych przez Pasażera usług, rozwoju i świadczenia usług, ułatwienia procedur imigracyjnych i wjazdowych oraz udostępnienia danych na temat podróży podanych przez Pasażera właściwym władzom. W tym celu Klient upoważnia SWISS do przetwarzania takich danych, polegającego w szczególności na przechowywaniu, wykorzystywaniu oraz przekazywaniu tych danych biurom SWISS, organom administracji państwowej, innym Przewoźnikom lub podmiotom świadczącym wyżej wymienione usługi.

5.3.2 SWISS może również przekazać imię i nazwisko Pasażera oraz jego adres organom władz publicznych, na ich żądanie, jeżeli jego zachowanie powoduje szkody lub obrażenia u innych Pasażerów.

5.3.3 Pasażer jest świadomy, że władze niektórych krajów wymagają ze względów bezpieczeństwa i imigracyjnych dostępu do informacji o podróży Pasażera dotyczących podróży do i z takich krajów. Pasażer upoważnia SWISS do przekazania takim władzom w powyższych celach danych osobowych Pasażera tzw. Passenger Name Record (PNR), takich jak imię i nazwisko Pasażera, jego data urodzenia, dokładny adres zamieszkania, numery telefonów, informacje o osobach podróżujących razem z Pasażerem, data rezerwacji/wystawienia biletu oraz data planowanej podróży, informacje płatnicze, status podróżny Pasażera oraz jego plan podróży, informacja o uczestnictwie w programie Frequent Flyer, informacje dotyczące minionych zmian danych PNR, itp. Pasażer zdaje sobie sprawę, że dane te mogą zostać przekazane do krajów, w których ochrona danych nie jest taka sama jak ochrona zapewniona na gruncie prawa szwajcarskiego.

5.3.4 Na podstawie amerykańskiego prawa, amerykańskie służby celne i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection (CBP)) otrzymają informacje dotyczące danych PNR o lotach Pasażerów z USA. Władze USA złożyły wobec Szwajcarii podobne zapewnienia w odniesieniu do danych PNR dotyczących lotów między Szwajcarią i USA, jakie zostały zawarte w Zobowiązaniu USA wobec Unii Europejskiej; CBP zobowiązały się wykorzystywać dane PNR w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw o charakterze ponadnarodowym. Informacje te będą przechowywane przynajmniej przez okres 3 lat i 6 miesięcy i mogą zostać udostępnione innym władzom. Dalsze informacje na temat tych uzgodnień, w tym na temat środków ochrony swoich danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej CBP pod adresem:

http://www.dhs.gov/index.shtm

lub na stronie internetowej Federalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem:

http://www.bazl.admin.ch/

5.4 PRZYDZIAŁ MIEJSC

SWISS dołoży starań, w celu spełnienia wszelkich próśb o rezerwację miejsc, niemniej jednak nie może zagwarantować przyznania konkretnych miejsc. SWISS zastrzega sobie prawo dokonania przydziału lub zmiany przydziału miejsc w dowolnym czasie, również po wejściu Pasażera na pokład samolotu. Takie działanie może być konieczne ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa.

5.5 PONOWNE POTWIERDZENIE REZERWACJI

5.5.1 Może istnieć konieczność ponownego potwierdzenia w określonym terminie rezerwacji na dalszy lot lub lot powrotny. SWISS poinformuje Pasażera, jeżeli takie ponowne potwierdzenie będzie konieczne oraz jak i gdzie należy tego dokonać. Jeżeli wymagane jest ponowne potwierdzenie, a Pasażer tego nie dokona, SWISS może anulować rezerwację Pasażera na dalszy lub powrotny lot. Jeżeli Pasażer poinformuje SWISS, że nadal pragnie podróżować, SWISS przywróci rezerwację Pasażera i przewiezie go, jeżeli na danym rejsie będzie wolne miejsce. W przypadku braku wolnych miejsc na danym rejsie, SWISS podejmie starania, w zakresie uzasadnionym okolicznościami, w celu przetransportowania Pasażera do jego kolejnego lub ostatecznego miejsca przeznaczenia.

5.5.2 Zaleca się, aby Pasażer sprawdził u innych Przewoźników dokonujących przewozu Pasażera na trasie jego podróży ich własne wymagania w zakresie ponownego potwierdzenia rezerwacji. Pasażer może mieć obowiązek dokonania ponownego potwierdzenia rezerwacji u Przewoźnika, którego kod podany jest na Bilecie na dany lot.

5.6 ANULOWANIE REZERWACJI NA DALSZY LOT

Prosimy zauważyć, że w przypadku niezgłoszenia się Pasażera na przelot bez wcześniejszego uprzedzenia SWISS, SWISS może anulować rezerwacje Pasażera na lot powrotny lub dalszy lot. Jeżeli Pasażer poinformuje SWISS z wyprzedzeniem, że nie poleci danym rejsem na pierwszym odcinku, SWISS nie anuluje żadnych rezerwacji na dalsze loty.