Artykuł 6

ODPRAWA ORAZ WEJŚCIE NA POKŁAD

6.1 Terminy odprawy różnią się w zależności od portu lotniczego. Podróż będzie przebiegać spokojniej, jeżeli przeznaczy się wystarczająco dużo czasu, aby zdążyć dokonać odprawy przed upływem terminu. SWISS zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Pasażera, jeżeli nie dotrzyma on wskazanych Terminów odprawy. SWISS lub Autoryzowany agent SWISS poinformuje Pasażera o Terminie odprawy dla pierwszego lotu Pasażera realizowanego przez SWISS. Niemniej jednak, Pasażer powinien również sam zapoznać się z Terminami odpraw dla wszystkich dalszych lotów na trasie swojej podróży. Terminy odpraw dla lotów SWISS podane są na rozkładzie lotów SWISS lub można je otrzymać w SWISS lub u Autoryzowanego agenta SWISS.

6.2 Pasażer powinien stawić się przy bramce (boarding gate) nie później niż o godzinie określonej przez SWISS w momencie odprawy.

6.3 SWISS może anulować miejsce zarezerwowane dla Pasażera, jeżeli Pasażer nie stawi się przy bramce w odpowiednim czasie.

6.4 SWISS nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za straty lub wydatki poniesione na skutek nieprzestrzegania przez Pasażera postanowień niniejszego Artykułu.