Artykuł 11

ZACHOWANIE NA POKŁADZIE

11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeżeli, w opinii SWISS, Pasażer zachowuje się w sposób powodujący zagrożenia dla samolotu, innego Pasażera lub mienia na pokładzie, utrudnia pracę załodze lub nie wykonuje jej poleceń, szczególnie dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu lub zażywania narkotyków lub zachowuje się w sposób powodujący dyskomfort, niewygodę, szkody lub obrażenia u innych Pasażerów lub członków załogi, SWISS może podjąć kroki, które uzna za uzasadnione i konieczne w celu zapobieżenia dalszemu takiemu zachowaniu, w tym może ograniczyć swobodę ruchów Pasażera. Pasażer może zostać usunięty z samolotu oraz spotkać się z odmową dalszego przewozu, a także może podlegać odpowiedzialności karnej za jakiekolwiek wykroczenia popełnione na pokładzie. Zakazane jest spożywanie alkoholu wniesionego na pokład przez Pasażera. Zakazane jest również wnoszenie na pokład jakichkolwiek narkotyków i zażywanie ich na pokładzie. Na wszystkich lotach SWISS palenie tytoniu jest zabronione.

11.2. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

SWISS może ze względów bezpieczeństwa zabronić lub ograniczyć korzystanie na pokładzie samolotu ze sprzętu elektronicznego, w szczególności z telefonów komórkowych, laptopów, przenośnych urządzeń nagrywających, przenośnych odbiorników radiowych, odtwarzaczy CD, gier elektronicznych lub urządzeń nadawczych, zabawek sterowanych przez radio i krótkofalówek. Dozwolone jest używanie aparatów słuchowych i rozruszników serca.