Artykuł 12

USTALENIA DOTYCZĄCE USŁUG DODATKOWYCH

12.1 Jeżeli SWISS uzgodni ze stroną trzecią świadczenie na rzecz Pasażera jakichkolwiek usług innych niż przewóz lotniczy, lub jeżeli SWISS wystawi bilet lub voucher dotyczący transportu lub usług (innych niż przewóz lotniczy) świadczonych przez stronę trzecią, takich jak rezerwacje hotelowe lub wynajem samochodów, SWISS będzie wówczas działał jedynie jako agent na rzecz takiej strony trzeciej, a obowiązywać będą warunki takiej strony trzeciej.

12.2 Jeżeli SWISS świadczy na rzecz Pasażera również usługi transportu naziemnego, do takiego transportu mogą mieć zastosowanie odrębne regulacje. Takie regulacje są dostępne w SWISS na życzenie Pasażera.