Artykuł 14

KOLEJNI PRZEWOŹNICY

Przewóz, który ma zostać zrealizowany przez SWISS i innych Przewoźników na podstawie jednego Biletu lub na podstawie Biletu łączonego uznaje się dla celów Konwencji za jedną operację. Jednakże, prosimy zwrócić uwagę na treść Artykułu 15.1.5 poniżej.