Artykuł 17

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ I TERMINU WNIESIENIA POWÓDZTWA

17.1 ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ

17.1.1 O ile Pasażer nie dowiedzie inaczej, przyjęcie bez zastrzeżeń, w momencie wydania bagażu, przez Pasażera będącego posiadaczem Potwierdzenia nadania Bagażu stanowi domniemanie, że Bagaż został dostarczony przez SWISS w dobrym stanie i zgodnie z umową przewozu.

17.1.2 Jeżeli Pasażer pragnie wnieść roszczenie lub powództwo dotyczące uszkodzenia Bagażu rejestrowanego, zobowiązany jest powiadomić SWISS, gdy tylko odkryje uszkodzenie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru Bagażu. Jeżeli Pasażer pragnie wystąpić z roszczeniem, lub wytoczyć powództwo dotyczące opóźnienia w dostarczeniu Bagażu rejestrowanego, zobowiązany jest powiadomić SWISS w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty oddania Bagażu do jego dyspozycji. Zawiadomienia wymagają formy pisemnej.

17.2 PRZEDAWNIENIE TERMINU WNIESIENIA POWÓDZTWA

Wszelkie prawa do odszkodowania wygasają, jeżeli powództwo nie zostanie wytoczone w terminie dwóch lat od dnia przylotu do miejsca przeznaczenia, dnia gdy samolot miał planowo przylecieć lub dnia, w którym przewóz został wstrzymany. Sposób obliczenia okresu przedawnienia zostanie ustalony zgodnie z prawem państwa, przed którego sądem będzie toczyła się sprawa.