Artykuł 19

INNE POSTANOWIENIA

Nagłówki Artykułów niniejszych Warunków Przewozu zamieszczono jedynie dla ułatwienia i nie mają one wpływu na interpretację tekstu.
Niniejsze Warunki przewozu zostały zatwierdzone przez szwajcarski Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniu 25 lutego 2005 r. zgodnie z Art. 4 szwajcarskiego Rozporządzenia w sprawie przewozu lotniczego. Zatwierdzona wersja niniejszych Warunków przewozu w języku niemieckim jest nadrzędna w stosunku do jej tłumaczenia.