yolcu hakları

Uçuşunuz iptal edildiyse ya da uzun bir gecikmeye girdiyse veya geçerli bir rezervasyonunuzun olduğu bir uçuşa kabul edilemediyseniz, 17.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren 261/2004 no.lu AB Yönetmeliği doğrultusunda belirli haklara sahipsinizdir. Bu hakları size, aksayan uçuşu yapan havayolu vermekle sorumludur.

Yolcularin haklarina dair talimat